Kvalitet/Miljö

I vår finmekaniska verkstad i Tyresö i Stockholm ser vi alltid till att ha en tät och bra relation till våra kunder, som alltid står i centrum. Tillsammans ser vi till att rätt kvalitet och leveranstider inom bland annat trådgnistning uppnås.

Att minska miljöpåverkan är något vi ständigt strävar efter.